Společenství Vranov u Brna

Poutě k Panně Marii Vranovské (3.9. až 2.10.2016)

03.09.2016 11:00

 program bohoslužeb i s pozvanými hosty.

A nabízíme jednu z možností, jak přiložit ruku k dílu. Nabídka zvláště pro pány (dámy jsou zvány ku pomoci do sakristie, kde je také třeba zajistit prodej věcí atd. Nebo kluci a chlapi mohou pomoci při ministrování ... nebo jsou všichni zváni v sobotu 27.8. dopoledne ke generálnímu úklidu kostela po stavebních opravách).

K zajištění pořádku a dodržení stanovených provozních podmínek budou zapotřebí vždy dvojice pořadatelů z řad farníků a terciářů, a to vždy o poutních nedělích ve dvojím časovém pásmu: ranní služba od 7.00 do 11.00 h a druhá polední služba od 11.00 do 15.00 h. Konkrétní data nedělí jsou v tabulce - rozpisu.

Prosíme vás, máte-li chuť a čas pomoci, zapište se zde - Tabulka rozpisu služeb v sakristii (zapisování mešních intencí, prodej devocionalií a oplatek). Dopište se prosím i s telefonem pro případ potřeby rychlé komunikace ;-)

Díky předem za spolupráci a pomoc. Prosím také o rozšíření mezi ostatní, kteří by se mohli přidat a nejsou v adresáři.

Hezké dny všem, Radek Kominek