Společenství Vranov u Brna

Příští setkání TOM se uskuteční 8.9. 2018 v 16:00 v DC Vranov

08.09.2018 16:00

Vážení a milí,

protože září je měsíc poutí a paulánští kněží jsou hodně vytížení, nemůže nám o. Václav odsloužit mši svatou. Existuje ale možnost zúčastnit se mše,  protože moje farnost (Žebětín, Kohoutovice) bude mít v 16 hod poutní mši svatou. Mohli bychom jí začít a pak mít setkání. Po sdílení bychom dali lectio divina a krátkou adoraci.

Bob