Společenství Vranov u Brna

Příští setkání TOM se uskuteční 7.4.2018 v 16:00 v DC Vranov

07.04.2018 16:00
Milé sestry, milí bratři,
naše dubnové setkání bude v předvečer neděle Božího milosrdensví 7.4.. od 16 ti hodin. Začneme naší modlitbou, pak bude desátek růžence, mše svatá,  krátká promluva o. Pavla o úctě k Panně Marii podle šestého pátku  sv. Františka z Pauly.  Pak  bude sdílení, během něhož bude možnost svátosti smíření. Přeji vám radostně prožitý velikonoční oktáv ve světle velikého Božího milosrdenství 
                                                               Bob