Společenství Vranov u Brna

Termíny terciářských setkání 2018 až 2019

08.09.2018 00:00

Milí terciáři a přátelé,

na našem zářijovém setkání jsme se domluvili, že se budeme scházet opět první soboty v měsíci. Výjimkou je říjen, kdy setkání nebude, protože podnikneme pouť na Turzovku a květen, kdy společně s bratry 1. řádu oslavíme svátek sv. Františka z Pauly.

 

Termíny setkání tedy budou: 3.11., 1.12., 5.1, 2.2., 2.3., 6.4., 1.5. a 1.6.

Pouť na Turzovku: 13.-14.10.2018

 

Budeme se tedy nadále scházet každou první sobotu v měsíci - důvod je ten, že se chceme přidat ke slavení prvních sobot v měsíci. Zde vám posílám pár informací o slavení prvních sobot. Sepsala je Lenka a čerpala z knížky o. Pavla Havláta - Slavení prvních pátků a prvních sobot v měsíci, kde otec připsal ,,důležité je, že tuto pobožnost nám předkládá sám Pán Ježíš a Panna Maria, není to lidský výmysl". 

Srdečně Bob

 

Přeji vám ať zažíváte hodně radosti z Boží blízkost