Společenství Vranov u Brna

 odkazy a kontakty

Kontaktní emaily:
Bob Bradáč, korektor - bbradac@seznam.cz
Dana Dražková, pro přípravu čekatelů - danadra@seznam.cz
 
Duchovní centrum Vranov
 
Nabídka ručních výrobků terciářky Lenky Marie 
 
Regola et Vita - časopis italských terciářů
 
Pauláni ve světě:
 
Galerie obrázků sv. Františka:
 
Stránky Radia Vatican:
 
Tiskové středisko ČBK:
 
Modlitba breviáře on-line:
 
Velké ticho - dokumentární film o životě křesťanských mnichů v dnešní době
 
 
 

Kontaktujte nás