Společenství Vranov u Brna

SETKÁNÍ TOM 2013 – 2014

 

 

Většinou třetí soboty v měsíci

„Žijte způsobem, jakým církev žije v postní době.“

20. 9.       Charakteristika postní doby, liturgie, …

19. 10.      Ježíš byl vyveden Duchem svatým na poušť - modlitba

23. 11.      CELODENNÍ SETKÁNÍ s otcem Karlem Satoriou

(přednášky na téma Modlitba - program bude upřesněn)

14. 12.      Miluj Boha celým srdcem, celou duší, celou myslí…

                 A svého bližního jako sám sebe. ( prvenství lásky)

18. 1.       SLIBY nových terciářů

15. 2.       Svátost smíření (Lk 15)- PŘEDNÁŠKA o. Jana Pacnera

15. 3.       Křížová cesta jinak - PŘEDNÁŠKA o. Jaroslava Filky

26. 4.       Velikonoce, Boží milosrdenství (J 20, 19-29)

 (CELODENNÍ SETKÁNÍ se společným obědem - grilování)

17. 5.  Následování Krista - cesta víry a důvěry ( LK 9, 23-27; J 8, 12)

21. 6. Přinášejte ovoce hodné pokání -  Nový život v Duchu svatém (Lk 13, 6 – 9;Gal 5, 22; Ef 4, 24)