Společenství Vranov u Brna

PROŽILI JSME

Úvod

Setkávání terciářů a zájemců o třetí řád Nejmenších bratří je vždy každou první sobotu v měsíci od 16 do 19 hod. v duchovním centru na Vranově u Brna. 
Patronem paulánských terciářů je sv. František Saleský.
 
  
     

1.6.2019 - Setkání TOM

V sobotu 1.6. 2019 jsme se sešli na posledním setkání před prázdninami. Začali jsem modlitbou a mší svatou. Následovalo zamyšlení nad vytrvalostí a trpělivostí. Jen s pomocí Ducha svatého můžeme vytrvat v dobrém. O. Václav nás povzbudil, že máme hledat Boha i když zažíváme těžká období, protože On nám vždy pomáhá. Po vzoru svatých máme mít živý a vytrvalý vztah s Bohem. Následovala modlitba k Duchu Svatému, sdílení i plány na příští setkání.
 
První sobotu v prosinci 2018 jsme začali naše setkání modlitbou a mší svatou s O. Pavlem. Hlavní myšlenkou O. Pavla byla Panna Maria jako žena naděje a žena adventu. Panna Maria, která se za nás přimlouvá za naši spásu. O. Pavel nás povzbudil k dennímu rozjímání na přímluvu královny adventu. 
Přednáška byla na téma chudoba jako učitelka pokory. Chudí boží znamená pokorní boží. Dávat dary celým svým srdcem může být pro nás předsevzetím nejen na Vánoce. Ať je to například úsměv nebo malý skutek lásky. Setkání bylo zakončeno sdílením a modlitbou růženc
 

1.5.2019 - Setkání TOM

První sobotu v prosinci 2018 jsme začali naše setkání modlitbou a mší svatou s O. Pavlem. Hlavní myšlenkou O. Pavla byla Panna Maria jako žena naděje a žena adventu. Panna Maria, která se za nás přimlouvá za naši spásu. O. Pavel nás povzbudil k dennímu rozjímání na přímluvu královny adventu. 
Přednáška byla na téma chudoba jako učitelka pokory. Chudí boží znamená pokorní boží. Dávat dary celým svým srdcem může být pro nás předsevzetím nejen na Vánoce. Ať je to například úsměv nebo malý skutek lásky. Setkání bylo zakončeno sdílením a modlitbou růžence
Ve středu 1.5.2019  se konala slavnostní mše svatá k  500. výročí svatořečení našeho zakladatele sv. Františka z Pauly. Sestra Sylva během ní skládala terciářské sliby. Přede mší jsme se v kostele na Vranově modlili svatý růženec. Při mši sv. se Otec Karel zamýšlel  nad životem, ale hlavně nad zbožností sv. Františka, kterou světec čerpal hlavně od svých rodičů. A tak rodiče mají předávat víru jako nejdůležitější dar a poklad svým dětem. Zakotvení v Bohu a postní způsob života, který řeholníci a laici dodržují podle řehole svatého Františka, je jistá cesta ke spáse. A tak se nechme všichni inspirovat Sylvou, která se při mši s námi podělila o zkušenost, že příklad a život svatého Františka ji dovedl nejen ke slibům ale hlavně k pokoře a trpělivosti. A svatý růženec jí pomáhá ve všech těžkostech života. Kráčejme tedy pod ochranou Panny Marie a svatého Františka z Pauly až do Božího království. Slavnost byla zakončena posezením a sdílením s bratry z 1. řádu.

 

slavnostní mše svatá k 500. výročí svatořečení sv. Františka z Pauly a sliby

6.4.2019 - Setkání TOM

První sobotu v prosinci 2018 jsme začali naše setkání modlitbou a mší svatou s O. Pavlem. Hlavní myšlenkou O. Pavla byla Panna Maria jako žena naděje a žena adventu. Panna Maria, která se za nás přimlouvá za naši spásu. O. Pavel nás povzbudil k dennímu rozjímání na přímluvu královny adventu. 
Přednáška byla na téma chudoba jako učitelka pokory. Chudí boží znamená pokorní boží. Dávat dary celým svým srdcem může být pro nás předsevzetím nejen na Vánoce. Ať je to například úsměv nebo malý skutek lásky. Setkání bylo zakončeno sdílením a modlitbou růžence
V sobotu 6.4. 2019 naše setkání začalo modlitbou a mší svatou. Mše byla s nedělní platností a O. Václav nás povzbudil , ať neodsuzujeme a neposuzujeme. Prostě se dívat na věci Božíma očima a jednat tak. Na téma o mírnosti jsme se společně zamýšleli podle o. Gilberta, jak je blažený ten, kdo působí pokoj a tak vytváří Boží království. Snášet tiše utrpení, brát druhé jací jsou, konat dobro a vydávat ze sebe to nejlepší je mírnost jako jedna ze základních lidských ctností a plodů Ducha svatého. Ke konci setkání o. Václav nás povzbudil k modlitbě, daru Božímu, protože čas věnovaný Bohu a dětem se nám tisíckrát vrátí.
 
 

2.3.2019 - Setkání TOM

První sobotu v prosinci 2018 jsme začali naše setkání modlitbou a mší svatou s O. Pavlem. Hlavní myšlenkou O. Pavla byla Panna Maria jako žena naděje a žena adventu. Panna Maria, která se za nás přimlouvá za naši spásu. O. Pavel nás povzbudil k dennímu rozjímání na přímluvu královny adventu. 
Přednáška byla na téma chudoba jako učitelka pokory. Chudí boží znamená pokorní boží. Dávat dary celým svým srdcem může být pro nás předsevzetím nejen na Vánoce. Ať je to například úsměv nebo malý skutek lásky. Setkání bylo zakončeno sdílením a modlitbou růžence
V sobotu 2.3.2019 začalo setkání terciářů společnou modlitbou a mší svatou, kde se o. Václav zamýšlel nad důležitostí modlitby, ze které vychází všechny milosti. Žádná modlitba nezůstane nevyslyšena. Následovala přednáška z jedenáctého pátku svatého Františka, věnovaného péči sv. Františka o rodinu. O. Pavel se zamýšlel nad důležitostí příkladu lásky otce a matky pro zdravý růst dětí. Manželé se vždy mají opřít o milost, kterou přijali ve svátosti manželství a zpečetili slibem. Úkolem otce v rodině má být opora pro manželku a autorita pro děti. Úkolem matky je učit citu a vychovávat srdce. Zamýšleli jsme se také nad důležitostí vytváření sourozeneckých vztahů a vděčností k prarodičům s úkolem naslouchání. Kéž tedy v každém srdci v rodině a ve společenství zazní známá papežova tři slova "s dovolením, prosím a děkuji". Setkání bylo zakončeno sdílením a plány na uskutečnění postní křížové cesty v Chudčicích.
 
 

2.2.2019 - Setkání TOM

První sobotu v prosinci 2018 jsme začali naše setkání modlitbou a mší svatou s O. Pavlem. Hlavní myšlenkou O. Pavla byla Panna Maria jako žena naděje a žena adventu. Panna Maria, která se za nás přimlouvá za naši spásu. O. Pavel nás povzbudil k dennímu rozjímání na přímluvu královny adventu. 
Přednáška byla na téma chudoba jako učitelka pokory. Chudí boží znamená pokorní boží. Dávat dary celým svým srdcem může být pro nás předsevzetím nejen na Vánoce. Ať je to například úsměv nebo malý skutek lásky. Setkání bylo zakončeno sdílením a modlitbou růžence
Na svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.2019 začalo setkání terciářů modlitbou a mší svatou. Otec Václav se při ní zamýšlel nad hlavními pilíři zasvěceného života, modlitbou - darem od Otce, chudobou a trpělivostí, které vedou k poslušnosti  a k lásce. Tématem společného zamyšlení byla horlivost sv. Františka o pokoj. Čerpali jsme z kázání papeže Františka z 10.ledna 2019, ve kterém se zamýšlel nad důvody, které nám pokoj, jeden z plodů Ducha svatého, mohou brát. Nejednota - rozdělení, pomluvy, žárlivost a závist jsou dílem ducha světa. Duch světa je přemožen duchem víry. Na přímluvu Panny Marie, kéž jsme pokojem, kde je nepokoj a světlem, kde je temnota. Setkání jsme zakončili sdílením s o. Karlem a plány na další setkání.
 
 
 

5.1.2019 - Setkání TOM

První sobotu v prosinci 2018 jsme začali naše setkání modlitbou a mší svatou s O. Pavlem. Hlavní myšlenkou O. Pavla byla Panna Maria jako žena naděje a žena adventu. Panna Maria, která se za nás přimlouvá za naši spásu. O. Pavel nás povzbudil k dennímu rozjímání na přímluvu královny adventu. 
Přednáška byla na téma chudoba jako učitelka pokory. Chudí boží znamená pokorní boží. Dávat dary celým svým srdcem může být pro nás předsevzetím nejen na Vánoce. Ať je to například úsměv nebo malý skutek lásky. Setkání bylo zakončeno sdílením a modlitbou růžence
Naše první setkání v novém roce, v předvečer slavnosti Zjevení Páně, začalo modlitbou a  mší svatou s o. Václavem. Po modlitbě růžence následovalo setkání s bratrem Milanem, který se vrátil z Itálie, kde prohluboval svůj velký dar umění a malířství. Milan nám ukázal své obrazy a povykládal, jak se učil malovat a jak prožíval celý rok v Římě i jinde v Itálii.
 
 
 

1.12.2018 - Setkání TOM

První sobotu v prosinci 2018 jsme začali naše setkání modlitbou a mší svatou s O. Pavlem. Hlavní myšlenkou O. Pavla byla Panna Maria jako žena naděje a žena adventu. Panna Maria, která se za nás přimlouvá za naši spásu. O. Pavel nás povzbudil k dennímu rozjímání na přímluvu královny adventu. 
Přednáška byla na téma chudoba jako učitelka pokory. Chudí boží znamená pokorní boží. Dávat dary celým svým srdcem může být pro nás předsevzetím nejen na Vánoce. Ať je to například úsměv nebo malý skutek lásky. Setkání bylo zakončeno sdílením a modlitbou růžence.
První sobotu v prosinci 2018 jsme začali naše setkání modlitbou a mší svatou s O. Pavlem. Hlavní myšlenkou O. Pavla byla Panna Maria jako žena naděje a žena adventu. Panna Maria, která se za nás přimlouvá za naši spásu. O. Pavel nás povzbudil k dennímu rozjímání na přímluvu královny adventu. 
Přednáška byla na téma chudoba jako učitelka pokory. Chudí boží znamená pokorní boží. Dávat dary celým svým srdcem může být pro nás předsevzetím nejen na Vánoce. Ať je to například úsměv nebo malý skutek lásky. Setkání bylo zakončeno sdílením a modlitbou růžence.
 
 
 

3.11.2018 - Setkání TOM

V sobotu 3.11. 2018 jsme se sešli v duchovním centru na Vranově. Naše setkání jsme začali modlitbou a pokračovali jsme mší svatou obětovanou za zemřelé terciářky. Po modlitbě růžence následovalo sdílení, při němž nám mimo jiné Lenka K. řekla o svém záměru vytvořit novénu ke sv. Františkovi z Pauly a použít k tomu jako inspiraci modlitbu třinácti pátků. Závěrem jsme poseděli s terciáři na faře a popřáli našemu milému bratrovi Josefovi k životnímu jubileu. 
 
 
 

13.-14.10.2018 - Pouť na Turzovku

V sobotu 13.10. 2018 jsme se vydali na pouť na Turzovku k 60. výročí zjevení Panny Marie. Sraz poutníků byl opět po 3 letech na Hlavaté, kde jsme pouť začali u kaple terciářskou modlitbou a vydali se přes Beskydy směrem k našemu cíli. Krásné podzimní počasí a výhledy na hory nás provázely po celou dobu pěší poutě, kterou jsme obětovali za všechny nemocné a za ty, kteří to potřebují. Na nedělní ráno se snídaní venku při východu slunce s výhledem do údolí budeme dlouho vzpomínat, naštěstí nebylo s doprovodem slovenských medvědů ale roztomilého koťátka. S Boží pomocí jsme povzbuzeni modlitbou a rozjímáním křížové cesty z Korně za nenarozené děti  doputovali na poutní místo hora Živčáková. V chrámě Panny Marie Matky církve jsme prožili mši svatou, při níž kněz přidal prosbu za paulánské terciáře z Vranova, za jejich úmysly a celý za paulánský řád. Pomodlili jsme se v kapli sv. Josefa, nejen za všechny otce a vyšli jsme na  věž kostela. Byli jsme uneseni vyhlídkou na krásnou krajinu Kysuc. Modlitbou v kapli Panny Marie královny pokoje na místě zjevení a načerpáním vody z pramene jsme se rozloučili s nádherným poutním místem, kam bychom opět, dá-li Pán, znovu připutovali. Děkujeme Bobovi za naplánování poutě, bratru Jirkovi za doprovod, Táni a Míšovi za odvoz a malým poutníkům (Adélce a Toníčkovi) i všem ostatním díky za jejich oběť. Poselství Panny Marie pro nás všechny je stále stejné: pokání, modlitba růžence a obrácení. 
Boží milostí byla tato pouť požehnaná a děkujeme moc za každou pouť našeho života na přímluvu Panny Marie a za naše společenství paulánských terciářů.

 

 

Pouť na Turzovku (13.-14.10.2018)

8.9.2018 - setkání TOM 

Vyjímečně druhou sobotu v září se uskutečnilo terciářské setkání v duchovním centru na Vranově. Nejdříve jsme se zúčastnili společně s poutníky mše sv. v kostele, pak jsme se přemístili do duchovního centra, kde jsme zahájili společnou modlitbou, následovalo sdílení a příprava pouti na Turzovku, na závěr jsme se pomodlili rozjímavý růženec.
 
 

23.6.2018 - Setkání s o. Milanem Jurou

Setkání terciářů s o. Milanem Jurou jsme zahájili mší svatou, po ní následovala přednáška o. Milana o historických okolnostech a průběhu svatořečení Františka z Pauly, jehož pětisté výročí si příští rok  budeme připomínat. Společně jsme zasedli také k výbornému obědu (díky Roberte!) a povídání pokračovalo při kávě a moučníku. Odpoledne jsme se sešli, tentokrát i s dalšími farníky, ve velkém sále DC, abychom se dozvěděli, co prožila v uplynulém roce paulánská komunita v Kamerunu. Nejvíc pozornosti si vyžádalo zahájení a průběh stavby nového konventu. Viděli jsme, jak se rozrůstá tamější společenství, kde se mladí muži věnují nejen modlitbě a studiu, ale starají se také o volný čas dětí z farnosti a podávají skvělé výkony na fotbalovém hřišti. Už teď se těšíme na další setkání zase za rok, dá-li Pán.
 
 

2.6.2018 - setkání TOM 

V sobotu 2.6. 2018 jsme se setkali v duchovním centru  a začali jsme mší svatou. O. Pavel nás vyzval při Slavnosti Těla a Krve Páně, proč neprosíme o eucharistické zázraky v našich životech, v rodině, v komunitě. Prosme Boha o zázraky! Po mši následovala přednáška o poslušnosti. Poslušnost mě vede jinam než bych si přál, ale slouží k lidské zralosti lásky a služebnosti ostatním. Po společném sdílení, jsme popřáli naší milé setře Marušce k životnímu jubileu. 
 
 

5.5.2018 - setkání TOM 

V sobotu 5.5. 2018 jsme se setkali na Vranově  a zamýšleli jsme se nad šestým pátkem, věnovaný zbožné úctě svatého Františka z Pauly k Panně Marii. Otec Pavel prošel život Panny Marie a připomněl nám všem, že ,,setkání s Pannou Marií je setkání s Bohem". Položil nám otázku: je můj život svatý a posvěcený? Věřím, že je v něm přítomný Bůh? Můžeme naše kříže a utrpení vložit do nejstarší Mariánské modlitby Pod ochranu tvou, se utíkáme svatá Boží rodičko...
Následovala modlitba svatého růžence a mše svatá ze Slavnosti sv. Františka z Pauly. Otec v kázání doporučil, udělat to co dělali všichni svatí: milovat Boha z celého srdce a svého bližního, bez tohoto se nikdy ,,neposuneme" z místa. Prosme sv. Františka podle paulánské modlitby: Svatý otče Františku, buď nám na blízku a bdi nad námi...
 
 

7.4.2018 - setkání TOM 

První sobotu v dubnu se uskutečnilo terciářské setkání jako již tradičně v duchovním centru na Vranově. Nejdříve proběhla společná modlitba, následovala mše sv. slavená s otcem Václavem a na závěr bylo společné sdílení.
 
 

3.3.2018 - setkání TOM 

V sobotu 3.3. 2018 jsme se setkali v duchovním centru na Vranově a začali naše setkání terciářů modlitbou, mší svatou a přednáškou na téma lásce svatého Františka Kristovu tajemství. Shrnutím přednášky otce Pavla jsou tyto tři myšlenky. 1. S vírou prožít všední den a s pokorou přijímat vše, jak jde. 2. Jenom Bůh a jeho vůle je pravé dobro celého světa. 3. Jenom láska, která dokáže přinést oběť, je ta pravá. Setkání pokračovalo modlitbou svatého růžence. Při příležitosti výročí 20 let kněžství otce Pavla, jsme poseděli s terciáři na faře a popřáli též naší milé sestře Aničce k životnímu jubileu. Bohu díky za naše společenství.

 

3.2.2018 - setkání TOM 

První sobotu v únoru na svátek sv. Blažeje, naše setkání začalo modlitbou a mší svatou. O. Pavel se v kázání zamýšlel nad Šalamounem, podle kterého máme prosit o moudré a vnímavé srdce a  za dar rozlišování dobra a zla. Přednáška byla podle homilie 2.2. papeže Františka k zasvěceným osobám ze svátku Uvedení Páně do chrámu. Tento svátek je setkání mezi Bohem dítětem a lidstvem, které čeká na záchranu. Je to slavnost setkání s osobní otázkou ,,Kdy jsem se opravdu já setkal s Ježíšem a zajímám se i já o druhé?" 

Povzbuzeni kázáním papeže a slovem o. Pavla, hledejme kořeny naší víry - umění žít s Bohem a čerpat ze zkušenosti starších a moudrých lidí v kostele i doma.

 

6.1.2018 - setkání TOM 

První sobotu v novém roce 6.1. 2018 na slavnost Zjevení Páně, naše setkání začalo společnou modlitbou. Při mši svaté nám o. Pavel položil otázku, jak hledám Boha a Boží vůli? Nejenom při mši, modlitbě, ale např. ve změně smýšlení a pohledu na bratry a setry okolo mě? Po příkladu třech králů, setkání s Bohem vyžaduje osobní změnu ,,vydáním se na jinou cestu". Hlavním tématem přednášky byla láska k bližnímu, otec nás povzbudil k přijímání druhých lidí, jako někoho, kdo ke mě patří a vidět v něm Boží dar. Následovala modlitba růžence a novoroční posezení s bratry paulány.

 

2.12.2017  - setkání TOM 

V poslední den liturgického roku 2.12. 2017 setkání terciářů začalo společnou modlitbou a mší svatou. V kázání otce Pavla zaznělo, že s pomocí Ducha Svatého máme prožít nejen advent, ale celé putování na této zemi, bez zátěže tohoto světa a hříchu. Tématem přednášky byla láska k Bohu. Paulánský slib a znak Charitas - Boží láska nás vybízí žít dokonalejším způsobem života, tzn. více Boha milovat, ctít a znát Ho. Snažit se, jak Pán Ježíš, v bolestech života znovu vstát. Láska k Bohu je hlavní naplnění našeho života. A jak říkal náš svatý zakladatel František z Pauly v nejtěžších chvílích ,, Pro toho, kdo miluje Boha není nic nemožného". Setkání pokračovalo sdílením a modlitbou rozjímavého růžence. 

 

 

4.11.2017  - setkání TOM 

V sobotu 4.11. 2017 naše setkání začalo mší svatou, kde nás o. Pavel ujistil o stálém vztahu lásky a pomoci v církvi, také v souvislosti se svátkem všech svatých, kteří nám pomáhají. V církvi nikdo není sám i kdyby to tak náhodou vypadalo. Přednáška byla na téma pokání, navrácení se k Bohu a k napravení vztahů. Cesty pokání jsou poznání a vyznání hříchů, snášení denních křížů a ochota osobního pokání např. boj s myšlenkami, odstup od lákavých nabídek světa. Setkání jsme ukončili sdílením a modlitbou svatého růžence.

 

7.10.2017  - setkání TOM 

První sobotu v říjnu jsme začali terciářské setkání naší modlitbou a desátkem růžence. Následovala mše svatá a krátká promluva o.Pavla Havláta o pokoře. Otec zdůraznil, že sám Bůh je pokorný a Ježíš Kristus je největší příklad pokory. Pokora je milost a řeky milosti tečou v hlubokých údolích pokory. Pokora je pravda o sobě a k pokoře patří zpytování svědomí.Pokračovali jsme při našem setkání ve čtení řehole o pokání a skutcích milosrdenství, v konstituci pak o formaci. Na závěr jsme sesdíleli a dokončili započatou  modlitbu růžence. A naše blahopřání patřila Lidušce Strakové, k jejímu významnému životnímu jubileu. 

 

Bůh je pokorný.  Ježíš Kristus je největší příklad pokory. Pokora je milost. Řeky milosti tečou v hlubokých údolích pokory. Pokora je pravda o sobě. K pokoře patří zpytování svědomí.

22.9.2017  - Děkovná mše sv. u příležitosti 25 let od návratu paulánů na Vranov 

V pátek 22.9.2017, jsme oslavili na Vranově při mši svaté s p. biskupem a nejvyššími představiteli paulánské řádu 25. výročí návratu paulánů na Vranov. Při mši svaté pan biskup zdůraznil důvěru k Panně Marii Vranovské a otec Karel po mši poděkoval všem představeným za působení na Vranově.

 

9.9.2017  - setkání TOM 

V sobotu 9.9. 2017 jsme se po roce sešli s otcem Milanem Jurou představeným paulánské komunity v Kamerunu. Setkání začalo promítáním fotek ze života této africké komunity. Povolání k paulánům v Kamerunu stále roste a v komunitě už je 17 bratří. O. Milan se s námi podělil o radosti z kněžského svěcení o. Matouše, z vyhraného fotbalového šampionátu nad mužstvy z různých řádů, stavby nové kuchyně, návštěvou o. generála a zahájení úprav pozemku na stavbu nového konventu. Každý rok nás o. Milan povzbudí svým příkladem a slovem. Při mši svaté z 23. neděle terciářům připomenul, že naše paulánská spiritualita pokání nás hlavně vybízí k lásce k bližnímu a k prohlubování poznání života sv. Františka z Pauly.

 

17.6.2017  - setkání TOM 

Poslední setkání terciářů před prázdninami 17.6. 2017 začalo čtením řehole.  Ve třetí kapitole jsme se dočetli, abychom si vyprosili milosti a pomoc potřebné pro svoji pouť na tomto světě, je pro nás důležité přijímání svátostí a najít si každý den čas na vnitřní modlitbu s Otcem. Upřímným vztahem s Bohem můžeme pociťovat boží milosrdenství a předávat milosrdenství dál. A ve čtvrté kapitole se píše, že příslušník třetího řádu nejmenších, se má snažit o usebranost, skromnost a zvláštní pokoru, protože jakékoliv zábavy, které neproběhnou ve vší počestnosti, se člověk téměř nikdy z nich nevrátí takový, jaký tam přišel. Není už místo pro Ducha Svatého. Dále následovalo lectio divino a mše svatá. Při tomto setkání se konala volba do nové rady na další období. Poslední člen rady bude zvolen na dalším setkání.

 

20.5.2017  - setkání TOM 

V sobotu 20.5. 2017 při mši svaté skládala terciářské sliby naše milá Jana a ostatní terciáři obnovovali sliby. O Pavel se v kázání zamyslel o důvodech našich slibů všech zasvěcených osob. 1. V srdci pocítíme boží lásku a odpovídáme na tuto lásku Bohu. 2.  Touha po oběti - Bůh nechce, aby mě znepříjemnili náš život. Příkladem může být Panna Maria fatimská, když dětem říkala, cokoliv můžete obětovat ,,z lásky k tobě Bože a za obrácení hříšníků". 3. Když mám slib vstupuji do společenství a chci ho utvářet.

Prostě odpovídat na lásku a hledat Jeho vůli:-).

 

Sliby nové terciářky (20.5.2017)

4.5.2017  - slavnost sv. Františka z Pauly 

V so
 
botu 23.7. se terciáři po roce setkali s otcem Pavlem Havlátem. Otec nám při mši svaté připomněl slova z evangelia podle sv. Marka - věřit v to co prosíme, že už jsme to dostali... mít důvěru a trpělivost. Po mši svaté následovala slavnost našeho setkání. Otec Pavel nám povykládal, jak se mu daří v Římě  a představil nám spolubratra z komunity Alfonse. Tato prázdninová sobota se nám všem moc líbila.
Na slavnosti svatého Františka z Pauly 4.5. 2017 jsem se setkali v kostele na mši společně s bratry paulány a s farníky. Otec Pavel Havlát se v kázání zamýšlel nad všemi, kteří se snažili plnit boží vůli a jsou svatí. Přijímali kříže a pomáhali druhým. Všichni svatí nám všem ukazují jak žít s důvěrou a nadějí každý den našeho života.
 
 

22.4.2017  - setkání TOM 

V sobotu 23.7. se terciáři po roce setkali s otcem Pavlem Havlátem. Otec nám při mši svaté připomněl slova z evangelia podle sv. Marka - věřit v to co prosíme, že už jsme to dostali... mít důvěru a trpělivost. Po mši svaté následovala slavnost našeho setkání. Otec Pavel nám povykládal, jak se mu daří v Římě  a představil nám spolubratra z komunity Alfonse. Tato prázdninová sobota se nám všem moc líbila.
V sobotu 22.4. 2017 jsme se setkali na Vranově opět s o. Pavlem, zamysleli jsme se nad 2. kpitolou naší řehole. Otec nás povzbudil, abychom paulánskou spiritualitu žili naplno a máme žít  a mít denní modlitební rytmus. V přednášce jsem se zamysleli a sdíleli nad prožitými velikonočními svátky "Stále působící Boží přítomnost máme vidět na kříži". 
Následovalo Lectio divina a mše svatá z neděle Božího milosrdenství. Bohu díky za milosrdenství kolem nás a v nás. A jak řekl papež František "Nikdy nezapomínejme, že milosrdenství je klíč k životu víry a konkrétní forma, kterou zviditelňujeme Ježíšovo vzkříšení".
 
 

25.3.2017  - setkání TOM 

V sobotu 23.7. se terciáři po roce setkali s otcem Pavlem Havlátem. Otec nám při mši svaté připomněl slova z evangelia podle sv. Marka - věřit v to co prosíme, že už jsme to dostali... mít důvěru a trpělivost. Po mši svaté následovala slavnost našeho setkání. Otec Pavel nám povykládal, jak se mu daří v Římě  a představil nám spolubratra z komunity Alfonse. Tato prázdninová sobota se nám všem moc líbila.
Březnové setkání terciářů začalo čtením řehole. Naším úkolem na příští setkání, je rozjímat nad první a druhou kapitolou řehole, která je pro nás cestou ke spáse a radosti. Setkání pokračovalo přednáškou o. Pavla na téma poselství papeže k postní době. Můžeme si klást otázku - co by ze mě bylo bez Božího milosrdenství, a jak projevuji lásku i já úplně ke všem? Následovalo sdílení, lectio divina a mše svatá ze slavnosti zvěstování Páně, s myšlenkou - rozpoznat Boží slovo v mém srdci a konat, jako Panna Maria a svatý Josef.
 
 

Otec Milan Jura v Kamerunu 

V sobotu 23.7. se terciáři po roce setkali s otcem Pavlem Havlátem. Otec nám při mši svaté připomněl slova z evangelia podle sv. Marka - věřit v to co prosíme, že už jsme to dostali... mít důvěru a trpělivost. Po mši svaté následovala slavnost našeho setkání. Otec Pavel nám povykládal, jak se mu daří v Římě  a představil nám spolubratra z komunity Alfonse. Tato prázdninová sobota se nám všem moc líbila.
Otec Milan Jura z Kamerunu děkuje všem dobrodincům. Díky všem, mohla paulánská komunita v Africe přispět dětem na školné, školní potřeby, zubaře, brýle, lékařské prohlídky, léky, na stravu pro děti. Většina dětí, kterým komunita platí školu je mezi prvními, ve třídě co se týká výsledků. Sbírka byla použita i na studia seminaristy.

 

Otec Milan Jura v Kamerunu

18.2.2017  - setkání TOM 

V sobotu 23.7. se terciáři po roce setkali s otcem Pavlem Havlátem. Otec nám při mši svaté připomněl slova z evangelia podle sv. Marka - věřit v to co prosíme, že už jsme to dostali... mít důvěru a trpělivost. Po mši svaté následovala slavnost našeho setkání. Otec Pavel nám povykládal, jak se mu daří v Římě  a představil nám spolubratra z komunity Alfonse. Tato prázdninová sobota se nám všem moc líbila.
V sobotu 18.2. 2017 se terciáři setkali s otcem Filkou, který naše společenství povzbudil v těchto tématech. 1. V osobní a rozjímavé modlitbě. 2. Ve společné komunikaci. 3. Formaci. 4. Vedení terciářů.
Otec Filka zdůraznil především důležitost naší řehole a přesvědčení, že Bůh chce naše společenství. Stěžovat si a mluvit o nedokonalostech, rozbije každé lidské společenství. A tak děkujme za svobodnou vůli každému člověku a tím za schopnost milovat. ,,Kdo se rozhodne k lásce k Bohu, ten miluje. "
 
 
 

21.1.2017  - setkání TOM 

V sobotu 23.7. se terciáři po roce setkali s otcem Pavlem Havlátem. Otec nám při mši svaté připomněl slova z evangelia podle sv. Marka - věřit v to co prosíme, že už jsme to dostali... mít důvěru a trpělivost. Po mši svaté následovala slavnost našeho setkání. Otec Pavel nám povykládal, jak se mu daří v Římě  a představil nám spolubratra z komunity Alfonse. Tato prázdninová sobota se nám všem moc líbila.
V sobotu 28.1. jsme setkání terciářů uvedli společným sdílením, pokračovali jsme slavením mše svaté s otcem Václavem a na závěr byla adorace.
 
 
 
 

17.12.2016  - setkání TOM 

V sobotu 23.7. se terciáři po roce setkali s otcem Pavlem Havlátem. Otec nám při mši svaté připomněl slova z evangelia podle sv. Marka - věřit v to co prosíme, že už jsme to dostali... mít důvěru a trpělivost. Po mši svaté následovala slavnost našeho setkání. Otec Pavel nám povykládal, jak se mu daří v Římě  a představil nám spolubratra z komunity Alfonse. Tato prázdninová sobota se nám všem moc líbila.
V sobotu 19.11. 2016 setkání terciářů začalo adorací, pokračovalo mší svatou po té byla oslava narozenin otce Václava a bratra Milana.
 
Poslední letošní setkání se konalo v sobotu 17.12.2016. Program začínal krátkou přednáškou o. Vojtěcha Kodeta (bohužel nikoliv živě) na adventní téma, pokračovalo sdílením, adorací a na závěr byla mše svatá. 
 
 
 

19.11.2016  - setkání TOM 

V sobotu 23.7. se terciáři po roce setkali s otcem Pavlem Havlátem. Otec nám při mši svaté připomněl slova z evangelia podle sv. Marka - věřit v to co prosíme, že už jsme to dostali... mít důvěru a trpělivost. Po mši svaté následovala slavnost našeho setkání. Otec Pavel nám povykládal, jak se mu daří v Římě  a představil nám spolubratra z komunity Alfonse. Tato prázdninová sobota se nám všem moc líbila.
V sobotu 19.11. 2016 setkání terciářů začalo adorací, pokračovalo mší svatou a na závěr byla oslava narozenin otce Václava a bratra Milana.
 
 

23.10.-30.10.2016  - Pouť do Pauly

V neděli 23.10.2016 se vydalo 45 poutníků v tomto roce božího milosrdenství a k výročí 600 let od narození sv. Františka z Pauly na pouť do Itálie. Na palubě autobusu byli poutníci z naší farnosti, terciáři a lidé z Brna a okolí. S požehnáním našeho pana faráře jsme se vydali na téměř 4.000km pouť s CK Hladký. Otec Pavel nám všem nachystal brožurku poutníčka, kde byly denní a večerní modlitby na každý den, s celým programem na celý týden.
První den v pondělí ráno nás Itálie přivítala teplým počasím,  bramboříky na každém okně a krásným místem Assisi, městem sv. Františka a sv. Kláry. Na každém poutním místě jsme mohli projít branou božího milosrdenství a pomodlit se za nás a za všechny. Večer jsme dorazili do Říma, kde jsme přespali 2 noci v salesiánském středisku. V úterý ráno jsme rovnou po mši svaté vyrazili do Vatikánu. Po zjištění ucpaného metra na největším nádraží v Římě, otec zavelel, že pojedeme autobusem. Pohled na naši velkou skupinu lidí přebíhající z jednoho nástupiště na druhý, musel být opravdu komický, ale aspoň jsme měli nádhernou okružní jízdu Římem. Přes všechny kontroly jsme mohli strávit krásné chvíle v Bazilice sv. Petra a  u hrobu Jana Pavla II. Odpoledne jsme se rozdělili na skupinky, každý s jiným cílem návštěvy Říma. V 16 hod. jsme se všichni setkali u sv. Ondřeje na mši svaté s o. Pavlem Havlátem, který nám v kázání připomněl, že jsme u Panny Marie zázraků, všechny pozdravuje a prosí o modlitbu. Večerní procházkou s nejlepší  zmrzkou jsme se rozloučili s věčným městem. Ve středu ráno jsme odjeli do Neapole, kde někteří šli do Pompejí a někdo na významné poutní místo Panny Marie růžencové. Projíždět Itálií, až do Pauly s pohledem na starodávná města na kopcích, s výhledem na moře a přístavy je opravdu nezapomenutelný zážitek.  Ve čtvrtek ráno jsme se probudili po noci strávené v Parkhotelu v Paule  a vydali jsme se na hlavní místo naší pouti do Sanktuária svatého Františka z Pauly. Přivítal nás zástupce otce provinciála, který nám ukázal vzácné relikvie tohoto světce mnoha divů a zázraků, patrona poustevníků, námořníků a celé Kalábrie. Bratr Milan nás provedl celým klášterem a bazilikou, který František a jeho následovníci vystavěli. Došlo asi každému poutníkovi nejen z naší farnosti, jaký je sv. František pro nás vzorem a hlavně velkým přímluvcem. Po návštěvě rodného domu sv. Františka jsme se vydali směrem k moři, kde se čtyři největší otužilci včele s o. Pavlem, doslova vrhli do ještě,, teplého "moře. V pátek ráno jsme vyjeli na druhou stranu Itálie přes San Marco Argentano, kde působil sv. František a sv. Antoníček a kde nás všechny poutníky, místní průvodci, představili i na městské radnici. Dále jsme se cestou zastavili ve starodávném městě Matera. Nejstarší část města je na seznamu Unesca a točilo se zde mnoho známých filmů. Pozdě večer jsme dojeli na poslední zastávku naší pouti do San Giovanni Rotonda. Ráno jsme se minibusem všichni přesunuli do Sanktuária o. Pia, kde jsme si mohli prohlédnout kostel, muzeum, křížovou cestu, pomodlit se u hrobu a mše byla v kryptě kostela o. Pia.
Navštívili jsme opravdu krásná místa, velké díky patří o. Pavlovi za naplánování této pouti, duchovní doprovod, hudební doprovod, radost, štědrost a trpělivost, bratrovi Milanovi, řidičům a p. Hladké. Na této pouti jsme, ale hlavně měli s ostatními poutníky krásné společenství, po cestě autobusem se postupně všechny poutníci představili a sdělili všem své osobní svědectví a jaké motivace nás k této pouti dovedli. Poznali jsme nové lidi všech věkových kategorií a křížů, mysleli jsem při modlitbách na všechny naše a vaše úmysly. Díky všem svatým přímluvcům a všem kdo na nás mysleli nás Bohu díky minulo zemětřesení a všechno nebezpečí na silnicích. 
Díky za vše
Lenka Kolaříková s nejmladším poutníkem Toníčkem

 

Fotky z poutě do Pauly

15.10.2016  - setkání TOM 

V sobotu 23.7. se terciáři po roce setkali s otcem Pavlem Havlátem. Otec nám při mši svaté připomněl slova z evangelia podle sv. Marka - věřit v to co prosíme, že už jsme to dostali... mít důvěru a trpělivost. Po mši svaté následovala slavnost našeho setkání. Otec Pavel nám povykládal, jak se mu daří v Římě  a představil nám spolubratra z komunity Alfonse. Tato prázdninová sobota se nám všem moc líbila.
V sobotu 15.10. 2016 setkání terciářů začalo přednáškou o. Karla. Otec nám položil otázku, co v nás zanechal rok milosrdenství, zakusili jsme, nebo byli jsme my milosrdní? Milosrdenství je dar, který dostáváme zcela zdarma, roste v nás a jak jsme my milosrdní, odpouštíme všem? Tak se také nejvíce podobáme Bohu, když odpouštíme. Prosíme tedy za všechny, kdo si neuvědomují, že ubližují a na přímluvu sv. Františka z Pauly dělejme pokání za svoje hříchy a za druhé. Setkání pokračovalo adorací, mší svatou a sdílením. Někteří terciáři se chystají poslední týden v Říjnu na pouť do Říma a do Pauly v tomto milosrdném roce poděkovat a načerpat nových sil. Myslíme na všechny!
 
 

3.9.2016  - setkání TOM

V sobotu 3.9. 2016 přijal pozvání terciářů otec Milan Jura, který přijel po roce z misií v Kamerunu. Setkání začalo mší svatou, kdy nám Milan připomněl z evangelia, že nemáme mít v našich srdcích hranice v lásce a v odpuštění. Máme být pozorní k božímu hlasu, lásce a milosrdenství. V přednášce se otec zamýšlel o důležitosti půstu, který činí člověka pokorným ve spojení s modlitbou a skutky lásky. Půst má být doprovázen žádostí o odpuštění a milosrdenství boží. Setkání pokračovalo sdílením o životě v Kamerunu nejen v komunitě paulánů v Africe. 
 
Záznam přednášky o. Milana Jury - Půst a modlitba (3.9.2016)  zde
(Pozn. ke stahování - po kliknutí na "zde" vyberte na nové stránce obsahující audio soubor na "Stáhnout pomalu" a  do pole "Proveď ověření uživatele" přepište text z obrázku, pak klikněte na "Stáhnout" a pusťte soubor na svém počítači - nezapomeňte zapnout reproduktory.)
 
 

23.7.2016  - setkání TOM 

V sobotu 23.7. se terciáři po roce setkali s otcem Pavlem Havlátem. Otec nám při mši svaté připomněl slova z evangelia podle sv. Marka - věřit v to co prosíme, že už jsme to dostali... mít důvěru a trpělivost. Po mši svaté následovala slavnost našeho setkání. Otec Pavel nám povykládal, jak se mu daří v Římě  a představil nám spolubratra z komunity Alfonse. Tato prázdninová sobota se nám všem moc líbila.
V sobotu 23.7. se terciáři po roce setkali s otcem Pavlem Havlátem. Otec nám při mši svaté připomněl slova z evangelia podle sv. Marka - věřit v to co prosíme, že už jsme to dostali... mít důvěru a trpělivost. Po mši svaté následovala slavnost našeho setkání. Otec Pavel nám povykládal, jak se mu daří v Římě  a představil nám spolubratra z komunity Alfonse. Tato prázdninová sobota se nám všem moc líbila.
 
 

Setkání terciářů s otcem Pavlem Havlátem (23.7.2016)

18.6.2016  - setkání TOM 

V sobotu 18.6. naše setkání začalo lectio divina z úryvku písma ,,Kdo chce jít za mnou zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě." Zazněla pravdivá myšlenka, že opravdu víra nám při našich křížích nejvíce pomáhá a zapřít sám sebe může znamenat vpustit  Pána do našich myšlenek, slov a skutků. Následovala mše svatá sobotní památky Panny Marie, kde o. Václav nás povzbudil k prohlubování vztahu k Bohu a tím i k bližnímu. Nakonec v rámci setkání terciářů bylo promítání filmu o životě komunity v Žakovci s o. Kuffou.
 
 

21.5.2016  - setkání TOM 

V sobotu 21.5. se konalo setkání terciářů na Vranově, setkání začalo mší svatou, následovalo sdílení, nacvičování písní k sv. Františkovi, lectio divina a krátká adorace.
 
 

4.5.2016 - slavnost ke svátku sv. Františka z Pauly v roce 600. výročí jeho narození 

Ve středu 4.5. se na Vranově konala slavnostní mše svatá sv. Františka z Pauly. Spolu s bratry paulány, terciáři a farníky jsme prožili krásnou slavnost a uctili jsme ostatky našeho milého otce Františka z Pauly. Následovalo hudební pásmo o životě sv. Františka doprovázené výbornými mladými hudebníky, v čele s autorem Ondrou. A tak děkujeme na přímluvu sv. Františka z Pauly, že se můžeme srdečně setkávat, sdílet a slavit  za podpory našich bratří paulánů.
 

16.4.2016 - setkání TOM 

V sobotu 16.4. 2016 naše terciářské setkání začalo přednáškou o. Pavla na téma Duch Svatý a Boží milosrdenství. Duch Svatý je ten, který nás vede, posvěcuje nás, dává nám pochopit naši situaci. Prosba o seslání Ducha svatého je vždycky vyslyšena. Dává mě sílu milovat Boha a lidi. Co mě Duch Svatý dává pochopit? Dále setkání pokračovalo mší svatou s O.Václavem, sdílením a lectio divina. 
 
Záznam přednášky o. Pavla Havláta o Duchu svatém a Božím milosrdenství (16.4.2016)  zde.
 
 

19.3.2016 - setkání TOM 

V sobotu 19.3. na slavnost sv. Josefa, naše setkání začalo přednáškou o. Pavla. Otec nám připomenul radosti a bolesti sv. Josefa. Hlavním tématem přednášky byl dopis o. generála k výročí narození sv. Františka z Pauly. Obrací se k nám s otázkou, jestli dochází k souznění, jak žiju a co dělám? Žiju podle zakladatele řádu jeho úmysl pokory, lásky a pokání? Naší brzdou bývá strach a ponoření jen do sebe. A tak máme žít život, který navyčítá, žít smíření se svým osudem a prožívat radost ze svého povolání. Pak následovala mše s o. Václavem a sdílení.
 
 

20.2.2016 - setkání TOM 

V sobotu 20.2. jsme začali naše setkání mší svatou s o. Václavem, pak následovala přednáška o. Pavla, tentokrát z poselství papeže Františka k postu. 
Otec nás ujistil, že Pán Bůh vždycky bojuje různými způsoby za spásu každého z nás. Povzbudil nás, abychom více přemýšleli o skutcích duchovního a tělesného milosrdenství  a položili si otázku do jaké míry je mé srdce milosrdné? Bůh nás stále zve k nalezení způsobu života v pozornosti k druhým a neuzavírat se! Dále setkání pokračovalo sdílením, prosbou o modlitbu a adorací.
 
 

16.1.2016 - setkání TOM 

Setkání terciářů 16.1.2016 začalo opět záznamem přednášky o. Pavla o Božím milosrdenství. Pán Bůh se dívá nejen na Matouše slitovným pohledem, ale na každého z nás. Boží pohled je vždycky plný lásky. Bůh snadněji zastaví svůj hněv, než milosrdenství. Hlavní ctností svatých je připravenost, a tak máme i my připravené srdce pro dobro a odpuštění? Setkání pokračovalo mší svatou s o. Václavem a rozjímáním lectio divina nad zázrakem v Káně. Shodli jsme se, že Bůh dělá zázraky, ani o tom nevíme. 
 
Záznam přednášky o. Pavla Havláta o milosrdenství (16.1.2016)  zde.
 
 

19.12.2015 - setkání TOM 

Naše předvánoční setkání 19.12.2015 začalo přednáškou z Buly k mimořádnému jubileu. O.Pavel nám připomněl slova papeže Františka o Božím milosrdenství ,,Prožijme revoluci Boží něhy. Všechno  v něm mluví o milosrdenství. Nic v něm nepostrádá soucit." Bůh vždycky odpouští! Odpouštíme vždycky i my? Než projdeme někde ve světě, nebo i u nás doma branou milosrdenství, ujasněme si v srdci koho, nebo co neseme ve svém srdci.
Setkání pokračovalo mší svatou a sdílením u čaje o plánech a poutích na příští rok.
 
Záznam přednášky o. Pavla Havláta o milosrdenství (19.12.2015)  zde.
 
 

21.11.2015 - setkání TOM 

V sobotu 21.11.2015 jsem se setkali v kapli na Vranově a začali naše setkání adorací a s o. Václavem mší svatou ze svátku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Dále jsme vyslechli další záznam přednášky o Božím milosrdenství - Pán je s námi, všechno sdílí s námi, nese většinu našich starostí, bez přestání se za nás přimlouvá, vyprošuje nám lásku. A tak všechno co konáme pro druhé, děláme pro Ježíše. Naším úkolem v adventu může být naslouchání, které je víc než vyslovení, slyšet co Bůh říká v mém srdci. Na závěr v lectio divina rozjímání  Pilát řekl Ježíšovi: ,,Ty jsi židovský král? Ano já jsem král." 
 
Záznam přednášky o. Pavla H. zde.
 
 

24.10.2015 - setkání TOM 

Naše sobotní setkání 24.října jsme začali záznamem přednášky otce Pavla Milující otec mě stále volá k životu. Naším úkolem může být uvědomit si, kdy jsme se ve vlastním životě setkali s Božím milosrdenstvím. Pak následovalo sdílení o Národním eucharistickém kongresu, duchovní obnově s o.Manjackalem a osobních prožitcích terciářů. Na závěr jsme v lectio divina rozjímali o uzdravení slepce Bartimaia. "Dej Pane, ať vidíme...". 

Záznam přednášky o. Pavla H. zde.

 

19.9.2015 - setkání TOM 

V sobotu 19.září jsme se výjimečně setkali v kostele sv.Filipa a Jakuba v Lelekovicích. Naše setkání začalo na louce před kostelem sdílením o naší pouti na Turzovku a o našich prázdninových zážitcích. Následoval záznam přednášky o. Pavla H. o božím milosrdenství ve starém zákoně. Boží milosrdenství bude tématem setkání terciářů po celý rok. Je pro nás všechny zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Úkolem pro nás všechny může být, napsat chvalozpěv vlastního života podle žalmu 136. "Velebím Tě otče, že Jsi, že jsme, že jsem, tvoje milosrdenství trvá na věky"... Na závěr jsme společně prožili Lectio Divina. 

Záznam přednášky o. Pavla H.  zde.

 

1. a 2.8. 2015 - Pouť terciářů na Turzovku 

1. a 2.8. 2015 se uskutečnila pouť terciářů na poutní místo Živčáková u Turzovky. Pouť terciářů a rodinných příslušníků zorganizoval skvěle Bob, díky Bohu za něho. Pro celkem 14 lidí, začala pouť v sobotu srazem na rozcestí Hlavatá u Horní Bečvy, dále pěšky na rozhlednu Sůkenická poblíž hraničního přechodu Bumbálka na vrcholu Čarták (952 m n.m.), kde se nabízel pěkný výhled na hřebeny moravskoslezských Beskyd a dále společně do cíle (asi 7,5 km) na chatu Sněžná. Díky otci Pavlovi Havlátovi jsme mohli mít večerní mši svatou na louce u chaty, kde se otec zamyslel, co můžeme vidět v očích naší a boží maminky Panny Marie. Jsou to oči hledající, hledá všechny a nejvíc ty, kteří jsou odloučeni od církve, pozorné nejen k našim všem potřebám a bolestné. Ježíš a Panna Maria nám můžou sami nejvíc rozumět, protože oni sami mají nejčistší lásku, tak proto jsou schopni nejvíc prožít bolest a tím jsou nám schopni se přiblížit. 
V neděli ráno jsme se vydali z chaty, po turistických značkách, krásnou přírodou Beskyd do Korně a odtud na poutní místo Živčáková (asi 13 km). Šli jsme po křížové cestě věnované nenarozeným dětem. Ve 13 hod  na Živčákové byla mše svatá. Boží slovo nás posílilo k odevzdání všech starostí Panně Marii a za zpěvu ,,toto je den, který dal nám Pán,, jsme se vydali z kopce dolů k našim skvělým řidičům, kteří nás dovezli až domů. 

Pouť terciářů na Turzovku (1. a 2.8. 2015)

17.7.2015 - Přednáška o. Milana Jury o životě komunity v Kamerunu

V pátek 17.7. proběhla přednáška o. Milana Jury o životě komunity v Kamerunu v DC Vranov. Otec Milan Jura je představeným této komunity.Povídání doprovázel i zajímavými fotografiemi. Pán ať jemu a celé komunitě žehná k naslouchání a plnění Boží vůle.
 

4.7.2015 -  Slavnost na svátek sv. Cyrila a Metoděje v Kateřině s o. Milanem Jurou 

Na mši sv. na svátek sv. Cyrila a Metoděje v Kateřině přijal pozvání o. Milan Jura představený komunity v Kamerunu. Přijel po roce domů na dovolenou a hned druhý den celebroval slavnostní mši. Povzbudil všechny ke křesťanskému svědectví vlastním životem, tam kde jsme, kde žijeme.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Kateřině s o. Milanem Jurou (4.7.2015)

20.6.2015 - setkání TOM

V sobotu 20.5.2015 zahájil setkání terciářů otec Pavel Havlát sloužením mše svaté, po ní byla přednáška na téma "Církev a spiritualita společenství", pak následovalo sdílení a na závěr Lectio divina na text evangelia následující neděle. 
 

16.5.2015 - setkání TOM

V sobotu 16.5.2015 naše setkání terciářů začalo mší svatou s o. Václavem. Poté následovala přednáška. Otec si pro nás připravil zamyšlení nad tématem Panna Maria a Eucharistie z přípravy na NEK 2015. Analogií mezi Mariiným fiat je naše amen, když přistupujeme ke svatému přijímání. Panna Maria je živým slovem Božím. A tak podle modlitby za NEK 2015 - Matko Boží ať s novou a hlubší úctou, přijímáme tělo a krev tvého jediného syna, který s tebou v Duchu svatém věčně žije a kraluje. Amen Nechme se tedy Pannou Marií přeměňovat a kéž nám Matka Boží pomáhá v našich starostech.
Lenka K.
 
 
 

18.4.2015 - setkání TOM

Společné setkání terciářů 18. dubna začalo mší svatou s o. Pavlem Havlátem. Otec se zamyslel nad očekávaném seslání a vylití Ducha Svatého. Duch Svatý člověka pozvedá, přetváří, upevňuje víru a lásku. Dále jsme rozjímali a sdíleli Boží slovo 3.neděle velikonoční, a také se zabývali důvodem, pro který svatý otec vyhlásil jubilejní rok Božího Milosrdenství. K zamyšlení na tento měsíc je odkaz na zmiňované texty "Proč jubileum?", "Bula k jubilejnímu roku" a na nově vyšlou knihu o modlitbě od J.Phillipa
Lenka K.
 

21.3.2015 - setkání TOM

Tématem březnového setkání terciářů byla pokora. O. Pavel Havlát začal přednášku opakem pokory, pýchou, hlavním zdrojem zla. Nepodřízení se tomu, jak to chce Pán Bůh je pýcha. Může mít několik podob - vnitřní honba, povyšování se, vysoké mínění o sobě, ponižování druhých, sebeláska atd.
Ale ,,milosti tečou jen v hlubokých údolích pokory"  Sv.František Saleský.
K pokoře pomáhá dobro i zlo. Bůh ví nejlépe, jak potřebujeme pokoru a tak dopřeje někdy malé a velké pokoření, něco nás i ztrapní, ale pomůže to. A tak na přímluvu sv. Františka z Pauly, kéž nám dá pokora vždy rozeznat v bratřích Boží podobu a naplní nás mírností, touhou po dobru a ochotou sloužit všem. 
K zamyšlení na příští měsíc - najít v Bibli příklady pokory a pýchy. 
Dále jsme společně prožili Lectio Divina a na závěr jsme se sdíleli. 
Lenk K.
 

21.2.2015 - setkání TOM

V sobotu 21. února jsme se setkali na Vranově a naše téma bylo Poslušnost. Společné setkání jsme zahájili přednáškou o. Pavla Havláta, následovala mše svatá a společné sdílení u čaje.   
 
O poslušnosti, jako ctnosti nám přednášel o. Pavel Havlát. Hlavním vzorem poslušnosti je Nejsvětější Trojice, protože, kde je dokonalá láska tam je i podřízenost. Dalším vzorem je Svatá rodina, která ve své pokoře a poslušnosti přijala Boží výzvu po celý svůj život. Evangelní rada poslušnosti je nejradikálnější chudoba. Zříkám se vlastní vůle. V našich životních situacích, přijdou chvíle, kterým nerozumím, nechápu, ale konám Boží vůli, souhlasím s ní. A poznám, že je to dobré a mám pokoj v srdci. Poslušnost je tedy hledání Boží vůle a svobodné, láskyplné odevzdání se Tomu, který mě miluje.  
K zamyšlení na příští měsíc - přijímám Boží vůli a souhlasím s ní... 
Lenka K.
 
Záznam dvou přednášek o. Pavla Havláta - první přenáška je o poslušnosti (21.2.2015) zde.
 

24.1.2015 - setkání TOM

V sobotu 24. ledna jsme se setkali na Vranově a naše téma bylo Chudoba. Nejdříve jsme společně sdíleli téma Chudoba, po té bylo Lectio divina na úryvek Mk 10,17-23 o bohatém muži a mše svatá sloužená o. Pavlem Havlátem.
 

20.12.2014 - setkání TOM

V sobotu 20. prosince jsme se setkali na Vranově a naše téma bylo Evangelní rady – čistota. Zahájili jsme tradiční přednáškou o. Pavla Havláta, následovala mše svatá, adorace a společné sdílení.   
 

27.-30.11.2014 - pouť do Říma na svatořečení Mikuláše Saggia

Milé sestry, milí bratři, 
rád bych vám napsal  krátkou zprávu o pouti do Říma na svatořečení Mikuláše Saggia. Jelo nás nakonec pět. O.Karel, bratr Jiří, Zuzka Klápšťová, jedna starší paní z jiné farnosti a já. Cesta tam nebyla rozhodně nudná. Už v Rakousku v noci na dálnici nám praskla ve 130 km rychlosti zadní pneumatika, ale naši andělé strážní ještě nespali a vše dobře dopadlo. Pak jsme se zastavili v Assisi a v Orvietu a večer jsme dorazili (po celkem napínavém bloudění) k sestřičkám františkánkám do Říma. Bydleli jsme asi 20 min pěšky od Vatikánu. Další den byl turisticko - duchovní. Putování po významných římských kostelích a krátké modlitby v nich. Výjimkou byla polední mše svatá v slavnostně vyzdobeném paulánském chrámě sv. Ondřeje v trní. Setkali jsme se tam s bývalým vranovským představeným o.Gigim. Všechny vás moc pozdravuje. Minulou sobotu odlétal do Brazílie na své nové působiště. V 73 letech to asi nebude moc jednoduché. Tak mu určitě pomáhejme modlitbami. V den svatořečení napřed pršelo, ale bylo to domluveno nahoře, abychom měli ještě větší radost, až se vyjasní. Svatopetrské náměstí bylo plné lidí z celého světa. Věřící z různých ras, jazyků, národů. Člověk si uvědomoval univerzalitu naší církve a cítil vděčnost, že do ní patří. Atmosféra byla velmi radostná a slavnostní. Byli svatořečeni čtyři Italové, jeden Ind a jedna Indka. A zvláště indických křesťanů tam bylo obrovské množství, protože oni mnoho svatých nemají. My jich máme o hodně více, ale snad se ještě za našich životů dočkáme dalších.Po skončení obřadů se nám moc líbila bezprostřednost papeže Františka, který objížděl několikrát náměstí, zdravil se s věřícími a žehnal jim.Odpoledne jsme ještě zajeli do nedalekého města Grotta Ferrata, kde je jeden ze tří klášterů paulánských sestřiček. Setkání s nimi bylo moc pěkné. Ovzduší lásky, pokoje, radosti. Pak ještě byla krátká návštěva u slovenské kamarádky o.Karla a noční jízda domů. 
Srdečně Bob
 

15.11.2014 - setkání TOM

V sobotu 15  listopadu 2014 proběhlo naše terciářské setkání na téma zasvěcený život, jeho smysl a poslání (přednáška ke stažení zde). Setkání zahájil bratr Milan s přednáškou o Mikuláši Saggiovi z Longobardy, který byl 23.11.2014 svatořečen v Římě (více o Mikuláši z Longobardy také v dopise otce generála ke svatořečení zde). Následovala mše svatá s otcem Pavlem Havlátem. A na závěr proběhlo společné sdílení.
 

18.10.2014 - setkání TOM

V sobotu 18. října 2014 mezi nás zavítal host otec Jaroslav Filka. Měl přednášku na téma Eucharistie - společenství s Pánem. Po ní odpovídal na dotazy k tématu. Setkání jsme zakončili adorací.
 

6.9.2014 - setkání TOM

V sobotu 6. září 2014 jsme zahájili setkání v 9 hodin mší svatou v kapli kostela, následovala přednáška otce Milana Jury o spiritulaitě paulánů a po společném obědě jsme prohlíželi fotky s živým slovem otce Milana o životě komunity v Kamerunu.
 
Záznam přednášky otce Milana Jury o spiritulaitě paulánů (6.9.2014) zde.

 

Přednáška otce Milana Jury o spiritulaitě paulánů a životě komunity v Kamerunu (6.9.2014)

Jak Pauláni pomáhají...
V sobotu 6.9. 2014 přijal pozvání terciářů po roce otec Milan Jura, který je představený komunity paulánů v Kamerunu. 
Setkání začalo mší svatou, kde nám mimo jiné otec vysvětlil, jak to bylo s narozením Panny Marie, zasnoubením s Josefem a co znamená freska nad varhanami ve vranovském kostele.
Panna Maria, když byla ve třech letech odvedena do chrámu a zasvěcena Bohu, neotáčela se zpátky za  Jáchymem a Annou, proto by se i všichni zasvěcení lidé neměly otáčet zpět.
Pak následovala přednáška na téma postní doby - doby pokory. Otec vyzdvihl, že hlavní v řádu je pokora, kterou svatý František žil jako Kristus. Pokora Krista - že se stal člověkem.
 Sv. František byl pokorný právě poslušností, poznáváním Boží vůle a následováním Krista. K pokoře dopomáhá právě půst a pokání.
Po obědě nám otec vyprávěl, jak prožíval celý rok v Africe (v Kamerunu je od r. 2010), ukázal nám fotky a celkově nás všechny moc povzbudil. Jak řekl otec Václav,, povzbudil nás bratry, tím,
že to tam vydrží".
I v té chudobě, v které komunita žije, je mnoho radostných prožitků. Bratři mají v pronájmu dům ve čtvrti na předměstí hlavního města v Kamerunu. Otec připravuje kluky na sliby a ke kněžskému životu, 
učí je italštinu (v Kamerunu se mluví francouzky) a celou spiritualitu Sv. Františka z Pauly. Kněz v Africe nedostává kněžský plat a je závislý co mu lidé dají. Tak si sami pěstují na zahradě co se dá a 
živí se chovem a prodejem kamerunských koz a slepic. Další činností komunity je pomoc bližnímu, prohloubily studnu a celý den z okolí přicházejí ženy a děti k bratrům pro vodu. Bratři doučují děti,
a každou neděli děti zvou na oběd, 
někdy hrají divadlo nebo pořádají např. miss sv. Františka mezi holčičkami. Starší děti se setkávají na spolču sv. Františka a zpívají v chóru.
V minulém roce s pomocí terciářů, otec zaplatil střední školu bratrům (rodiče v Africe platí školné už od školky). 
Celý měsíční výdaj komunity, věnovali na zaplacení operace 15-leté dívce, s nádorem vaječníku. Mnoho dobra bratři pauláni konají i tím, že každou sobotu pořádají fotbalové zápasy
dětí různého věku tzv. liga Charitas. Během těchto všech činností se musí vypořádat hlavně s chudobou, s tornádem, se zloději nebo hady. 
Mottem paulánů ve světě je Charitas - láska Boží - kéž se na přímluvu sv. Františka z Pauly projevuje skutky milosrdenstvím i u nás. 
Terciáři se rozhodli na vranovských internetových stránkách informovat a hlavně otevřít spořící účet pro komunitu paulánů v Kamerunu. 
Dá-li, Bůh za rok bychom s vaší pomocí rádi přispěli otci Milanovi na jeho plán, koupě vlastního pozemku pro komunitu.
Lenka K.
 
 

21.6.2014 - setkání TOM

V sobotu 21. června 2014 v Duchovním centru Vranov jsme společně prožili Mši svatou. Následovala přednáška o. Karla Hanslíka a pak společné sdílení.
 
 

17.5.2014 - pouť TOM

 
V sobotu 17. května 2014 jsme vykonali pouť do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Téma bylo Následování Krista - cesta víry a důvěry ( LK 9, 23-27; J 8, 12). Část poutníků šla pěšky z Ostrova nad Oslavou nebo z Radňovic, další přijeli na místo auty. V chrámě jsme se zúčastnili cesty světla, modlitby růžence a loretánské litanie, mše svaté a uctívání ostatků sv. Faustyny.
 
 

26.4.2014 - setkání TOM

V sobotu 26. dubna 2014 v Duchovním centru Vranov jsme společně prožili Velikonoce - Boží milosrdenství (J 20, 19-29).
Program jsme zahájili v 10.30 modlitbou sv. růžence a litaniemi ke sv. Františkovi z Pauly, v 11.00 byla mše svatá.
Poté jsme se společně sdíleli na zahradě i s P.Karlem, P.Václavem a bratrem Jiřím a společně poobědvali čerstvě ugrilované ryby. Náš nový korektor Bob také sděloval aktuality a dohodli jsme se na společné pouti do Slavkovic místo našeho dalšího setkání.
 

5.4.2014 - pouť TOM do Šamorína SK

v sobotu 5. dubna 2014 jsme přijali pozvaní k návštěvě Šamorína na slavnostní otevření Domu přijetí sv. Františka z Pauly. Pouť jsme zahájili společnou mší svatou v Šamoríně, poté proběhlo posvěcení prostor s prohlídkou Domu přijetí sv. Františka z Pauly a následovalo společné sdílení s agape. Pouť jsme zakončili návštěvou a společnou modlitbou v poutní basilice Panny Marie Sedmibolestné v Šaštíně SK. 
 

15.3.2014 - setkání TOM

V sobotu 15. března jsme přivítali v Duchovním centru Vranov hosta otce Jaroslava Filku, který si připravil zamyšlení na téma "Křížová cesta jinak".
A po přednášce jsme volili novou radu TOM. Novým korektorem našeho společenství byl zvolen většinou hlasů BOB BRADÁČ. Dalšími členy rady jsou: Radka Divišová - zástupce, Dana Dražková - pro přípravu čekatelů, Michal Slavík - ekonom a zapisovatel.
 

15.2.2014 - setkání TOM

V sobotu 15. února společenství paulánských terciářů přivítalo hosta otce Jana Pacnera, který si připravil přednášku na téma Svátost smíření a poté následovala společná diskuze, přednášky k poslechu v odkazu Spiritualita. Dále jsem vedli dialog ohledně formy a obsahu našich setkání v dalším obdodí a také ohledně volby nové rady našeho společenství, která se uskuteční v průběhu březnového setkání.
 
 

18.1.2014 - sliby

V sobotu 18. ledna 2014, v den svátku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, se sešlo společenství paulánských terciářů na společné mši sv. v Duchovním centru, při které složili své sliby čtyři noví terciáři Libuška, Lenka, Rosťa a Pavel. Ostatní své terciářské sliby obnovili. Potom následovalo společné posezení s pohoštěním a sdílením.

Sliby nových terciářů (18.1.2014)

14.12.2014 - setkání TOM

V sobotu 14.12. bylo setkání se společným tématem Miluj Boha celým srdcem, celou duší, celou myslí… A svého bližního jako sám sebe. (prvenství lásky).
 

23.11.2014 - setkání TOM

V sobotu 23.11. se uskutečnilo celodenní setkání s otcem Karlem Satoriou - přednášky na téma Modlitba 
Přednášky k poslechu na stránce zde - pod napdisem Přednášky.
 

19.10.2014 - setkání TOM

V sobotu 19.10. jsme se setkali nad tématem Ježíš byl vyveden Duchem svatým na poušť - modlitba.
 

20.9.2014 - setkání TOM

V sobotu 20.9. jsme prožili setkání s tématem Charakteristika postní doby, liturgie.
 

20.4.2013 - setkání TOM

V sobotu 20. dubna 2013 v Duchovním centru Vranov jsme společně prožili Velikonoce při modlitbách, slavením mše svaté a společným sdílením na zahradě s grilováním ryb.

Setkání TOM (20.4.2013)

7.12.2010 - sliby

V úterý 7. prosince 2010 jsme prožili radostnou událost. Při mši svaté složila svůj terciářský slib sestra Alenka :-) Otec Pavel předal nové terciářce růženec jako symbol modlitby, cingulum, aby statečně přemáhala všechna pokušení, a svíci jako pozvání k čisté Boží lásce, kterou hořelo srdce sv. Františka z Pauly. A po mši svaté jsme se ještě setkali v jídelně při pohoštění a vzájemném sdílení.

Sliby nových terciářů (7.12.2010)

1.2.2009 - sliby

V neděli 1. února 2009, v předvečer svátku Zasvěceného života, se sešlo společenství paulánských terciářů na společné mši sv. v Duchovním centru, při které složili své sliby dva noví terciáři Miloš a Josef. Ostatní své terciářské sliby obnovili. Potom následovalo společné posezení s pohoštěním a sdílením.

Sliby nových terciářů (1.2.2009)

2.4.2008 -  500 let od smrti sv. Františka z Pauly a sliby nových terciářů 

2. dubna 2008 jsme slavili slavnost sv. Františka z Pauly - mše svatá na závěr jubilejního roku 500. výročí jeho smrti.
Po ní agapé v Duchovním centru Vranov. U příležitosti oslav svátku sv. Františka z Pauly složil své terciářské sliby nový bratr Bruno.

500 let od smrti sv. Františka z Pauly a sliby nových terciářů (2.4.2008)

1.4.2006 - sliby

Při příležitosti svátku sv. Františka z Pauly složila 1. dubna 2006 své terciářské sliby sestra Ivona.

Sliby nových terciářů (1.4.2006)